Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Kulturskola Nyheter / Kulturskola över kommungränserna

Kulturskola över kommungränserna

Nu är det klart att norrortskommunerna Täby, Sollentuna och Vallentuna tillsammans startar pilotprojektet Kulturskola över kommungränserna. Syftet är att fler barn ska få möjlighet att delta samt att bredda kulturskolans utbud med start från årsskiftet.

Barn och ungdomar rör sig idag över kommungränserna i en betydligt större omfattning än tidigare. De bor i en kommun och går i skolan i en annan eller har sina föräldrar boende i olika kommuner. I syfte att möta den ökade rörligheten och dessutom bredda kulturskolans utbud genomförs nu ett pilotprojekt. Projektet gör det möjligt för barn och ungdomar, 7-20 år, att delta i kulturskolans kursutbud i någon av de norrortskommuner som medverkar. Elever har förtur till kurser i sin egen hemkommun.

Projektet börjar i liten skala i januari utifrån upplägget som är framtaget. I ett första skede kommer därför ett fåtal elever kunna delta. Detta kan sedan utökas till att omfatta fler elever allt eftersom projektet utvecklas.

– Det är glädjande att Täby kommun initierat pilotprojektet Kulturskola över kommungränserna. Det här är en satsning som innebär att kulturskoleelever i Täby och de deltagande kommunerna får tillgång till ett större utbud av kursverksamhet på fler platser, säger Birgitta Kaasik (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Från Vallentuna ser vi fram emot att kunna erbjuda våra elever tillgång till andra kulturskolor, samtidigt som vi ser att samarbetet kan öka vår kulturskolas attraktivitet ännu mer. Även om det övergripande syftet är just kulturens förädling ser vi också att fler och fler kommuner, på grund av ekonomiska utmaningar, kommer samarbeta inom olika områden. Detta för att bibehålla en hög kvalitet utan att äventyra kommuninvånarnas ekonomi där detta kan bli ett pilotprojekt, säger Helena Klange (KD), kulturnämndens ordförande i Vallentuna kommun.

– Vi i Sollentunas kultur- och fritidsnämnd ser fram emot det här regionala pilotprojektet tillsammans med Täby och Vallentuna. Det ger en ökad möjlighet för Sollentunas kulturintresserade ungdomar att få ett ökat kursutbud. Det ger också en möjlighet för ungdomar från de andra kommunerna att delta i vår högkvalitativa verksamhet på Sollentunas kulturskola. Unga är mer mobila idag och då ska kommungränsen inte vara en begränsning för den som vill utöva sitt kulturintresse, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun.

I 2018 års verksamhetsplan (Dnr KS 2017/97-04) gav Alliansen i Täby ett uppdrag till verksamheten Kultur och fritid inom Täby kommun att utveckla kulturskolans regionala samarbete, vilket är bakgrunden till projektet som nu startar upp från årsskiftet.

Vill fler kommuner ansluta sig under projektets gång är de välkomna att göra det. Pilotprojektet löper under ett och ett halvt års tid. Under denna period ska modellen utvärderas löpande samt ge underlag för en hållbar modell i framtiden.

Mer information

Läs mer om projektet på:
taby.se/kulturskolor
vallentuna.se/kulturskolan
sollentuna.se/kulturskolan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats