Start / Fritid och kultur / Kulturskola / FAQ Kulturskolan

FAQ Kulturskolan

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om Kulturskolans verksamhet.

När kan jag boka mitt barn till era kurser? 

Kulturskolan har kurser för barn och ungdomar mellan 5 och 19 år. Du får gå på Kulturskolans kurser fram till att du slutar gymnasiet. I vår kurskatalog ser du vilka åldrar respektive kurs vänder sig till.

Hur bokar jag min kursplats?

Du bokar din kursplats via vår webb, www.vallentuna.se/kulturskolan. Där kan du läsa om vårt kursutbud och komma vidare till vår digitala kurskatalog. När du klickar på ”Kurskatalog” kommer du till vår digitala kurskatalog, StudyAlong, som hanterar bokning av kurs, kommunikation samt är en läroplattform.

Kan jag skicka in en skriftlig anmälan? 

Vi tar bara emot anmälningar digitalt via vår hemsida. Om du av någon anledning inte lyckas anmäla dig digitalt ber vi dig kontakta kulturskolan@vallentuna.se för att få hjälp.

När kan du boka dig till kurs?

Så länge vår kurskatalog är öppen så kan du boka dig till kurs. I slutet av varje termin stänger vi kurskatalogen för att planera kursutbudet för nästkommande termin. Efter det gör vi ett ”kurskatalogsläpp” då vi gör det möjligt att boka sig inför kommande termin. Håll utkik på vår webb för information om när vi släpper kurskatalogen inför kommande termin.

Hur många platser finns det kvar på varje kurs?

I kurskatalogen visas hur många lediga platser det finns till varje kurs.

Hur får vi reda på om vi får plats eller ej?

När du bokat dig på kurs och godkänt betalning i den digitala kurskatalogen (StudyAlong) så är din plats bekräftad.

Finns det möjlighet att ställa sig på kö till en kurs?

Vallentuna Kulturskola har inget kösystem. Istället visas alla lediga platser i vår kurskatalog. Om ni inte hittar en ledig plats på ett ämne kan ni göra en intresseanmälan.

Vad är en intresseanmälan?

Om det inte finns lediga platser kvar på en kurs kan ni istället göra en intresseanmälan på respektive kurs i vår kurskatalog. Intresseanmälan är inte en köplats utan en möjlighet för oss att kunna se var vi har efterfrågan i verksamheten och eventuellt erbjuda fler platser inför nästa termin.

Måste man återanmäla sig varje läsår? 

Ja. Inför varje termin kommer ni få en fråga från oss om ni önskar fortsätta nästkommande termin. För att behålla er plats måste ni tacka ja och godkänna betalning inför varje termin.

Förlorar jag min plats om jag inte tackar ja till kursen?

Ja. Om du väljer att inte acceptera ett erbjudande förlorar du din plats.

Hur avbokar vi en kurs? 

Avbokning/avanmälan av plats ska göras via e-post till kulturskolan@vallentuna.se.

Här kan du läsa våra fullständiga betalningsvillkor och hur du avbokar dig: Villkor för bokning och betalning

Kan man gå flera kurser?

Ja, man kan gå flera kurser samtidigt.

Finns det garanti kring antal lektionstillfällen per termin/läsår?

Ja. För terminskurser som löper terminsvis garanteras minst 24 lektionstillfällen per läsår. Med lektionstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar och liknande. Denna garanti gäller endast om du bokar din plats innan terminen har startat.

Vad gäller kring inställda lektioner?

När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner så länge garanterat antal lektionstillfällen erbjuds, se ovan. Inställda kurser eller ändrade tider meddelas via sms eller e-post. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på din ”Min sida”.

Vad gäller kring inställda kurser eller ändrad tid och dag för kursen?

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor eller om vi tvingas att ändra dag för kursen och du inte längre kan delta, så har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften.

Varför ställs kurser in?

Om det finns för få anmälda kan vi tvingas att ställa in en planerad kurs. Vid inställd kurs meddelar Kulturskolan via mail och sms.

Vid elevs frånvaro.

Frånvaro meddelas till läraren via sms, mail eller via StudyAlong före aktuell lektion.

Oanmäld frånvaro räknas som ogiltig. Efter tre lektionstillfällen i rad med ogiltig frånvaro riskerar man att förlora sin plats efter samråd med förälder.

Vid elevs sjukdom eller skada.

Vid sjukdom eller skada kan kursen avbrytas och del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget scannas in och skickas till Vallentuna kulturskolas e-post.

Hur lång är lektionstiden? 

Lektionstiden varierar för våra olika ämnen. Se vår Kurskatalog för respektive ämne.

Hur betalas avgiften?

Avgiften till Kulturskolan betalas via faktura som skickas ut efter kursstart.

När betalas terminsavgiften?  Fakturorna skickas ut under oktober - november, samt under februari-mars om eleven varit med sedan terminsstart. I annat fall c:a en månad efter start.

Hur får jag fakturan?

Faktura skickas via post. Vill du ha e-faktura kan du anmäla detta för Vallentuna kommun i din internetbank.

Köpet genomförs och är definitiv när du godkänner betalning vid bokning av kursplats. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs. Du har inte ångerrätt om kursen påbörjats inom 14 dagar från genomfört köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela Kulturskolan via e-post till kulturskolan@vallentuna.se. Bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt beskriv tydligt i ditt mejl att du ångrar ditt köp. Vänligen observera att du inte har ångerrätt efter kursstart!

Här kan du läsa våra fullständiga betalningsvillkor: https://www.studyalong.se/sv/?option=com_content&view=article&id=903

Hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter i anmälan registreras i StudyAlong i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Om man har skyddade personuppgifter?

Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem. Ta kontakt med oss på tel. 08-587 852 70 eller kulturskolan@vallentuna.se

Här kan du läsa mer om hur Vallentuna kommun hanterar personuppgifter:

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/hantering-av-personuppgifter/

Kan man hyra instrument på Kulturskolan? 

Kulturskolan hyr ut, i mån av tillgång, altfiol/viola, cello/violoncell, fiol/violin, klarinett, saxofon, trombon, trumpet, tvärflöjt och valthorn. Det kostar 500 kr/termin. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som t.ex. rörblad, strängar, harts mm. Instrumentet samordnas tillsammans med lärare under lektionstid.

Hur återlämnar man instrumentet efter avslutad kurs? 

Man återlämnar sitt instrument vid Kulturskolans expedition eller via din lärare under lektionstid. Se expeditionstider här.

Var kan jag hitta mina kvarglömda saker?

Kulturskolan ansvarar ej för kvarglömda saker. Kvarglömda saker, skor och kläder läggs i en korg som står vid Expeditionen, entréplan i Röda Skolan. Korgen töms varje termin då sakerna/kläder efterskänks. Eventuella värdesaker tas om hand på expeditionen. Det går bra att fråga eller komma förbi under expeditionstider för att se om ditt borttappade föremål är inlämnat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats