Start / Fritid och kultur / Kvalitet och utveckling / Strategi för meningsfull fritid

Strategi för meningsfull fritid

Fritiden har stor betydelse för alla i samhället. Den kan bidra till rekreation och stärka vårt psykiska och fysiska välmående, möjliggöra vidareutveckling och inlärning av nya färdigheter och underlätta social samvaro. Allt detta bidrar till folkhälsa och gott samhällsklimat.

Under hösten kommer fritidsnämnden i Vallentuna kommun ta fram en strategi för meningsfull fritid. Strategin syftar till att fungera som ett övergripande strategiskt styrdokument som beskriver nämndens gemensamma riktning i frågor som gäller fritid med särskilt fokus på motion och rörelse.

Genom en gemensam strategi vill vi skapa ett gemensamt synsätt på frågor om motion och rörelse. Vidare är målet att strategin ska ge struktur och möjlighet till ett bredare inflytande vid utveckling samt skapa förbättrad samverkan i frågor som rör motion och rörelse.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats