Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Anmäl din fritidsverksamhet till Min fritid mässan

Anmäl till verksamhet till Min fritid mässan 2020

Fredagen 18 och lördagen 19 september 2020 inbjuds ni som har fritids och kulturverksamhet som är anpassad för personer med funktionsvariationer att delta i Min fritid mässan! Föreningar, organisationer, kommuner och andra aktörer med fritidsutbud för målgruppen får delta. Här får fritidsaktörer av olika slag och personer med funktionsnedsättning möjligheten att träffas och berika varandra.

 

Min fritid mässan

Mässan minfritid.nu är ett regionalt samarbete vars syfte är att förmedla fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och fungerar som en mötesplats där nya kontakter kan tas och nya samverkansformer kan uppstå. Mässan ska leda till att fler personer får möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

Som aktör deltar ni hela prova-på tiden, har med informationsmaterial till de som vill veta mer om aktiviteten, ansvarar för att sätta upp er prova-på yta och övrigt material på ett inbjudande sätt på er tilldelade plats. Samt att på ett säkert sätt låta besökarna prova på aktiviteten.

Var: Arena Satelliten Sollentuna

När: Fredag 19 september klockan 9.00-14.00. (Möjlighet att sätta upp från kl. 7.00)
Lördag 20 september klockan 10.00-14.00. (Möjlighet att plocka ihop under 1 timma)

 

Anmälan

Föreningar, organisationer, kommuner och andra aktörer med fritidsutbud för målgruppen får delta. Anmäl dig senast 15:de april:

Här anmälder ni er
Mer information hittar ni på www.minfritid.nu och på Facebook: minfritid.nu

Informationsmöte inför mässan för alla utställare är tisdag den 1 september kl. 18.30 i Arena Satelliten.

Välkomna med er anmälan!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats