Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Digital föreläsning för tränare - Att inkludera idrottare med NPF

Digital föreläsning för tränare - Att inkludera idrottare som har en NPF-diagnos

Föreläsningen är för dig som vill få en ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD och ASD/AST, samt tips på hur du kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF i er verksamhet.

Den fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback, känsloärlighet, relationer och bemötande när du tränar aktiva med NPF-diagnos.
Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i er förening!

Målsättningen med föreläsningen är att ge:

  • Ökad kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/AST
  • Kunskap om hur du kan bemöta och leda barn och ungdomar med NPF
  • Dig tips på hur du kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF.

Föreläsningen är tisdagen den 2 februari kl.18.30-21.00, digitalt via zoom.

Anmäl dig här.

Föreläsningen är gratis och är ett samarbete med Vallentuna kommun och RF-SISU Stockholm, för Vallentunas föreningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats