Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Dokumentation från Aktiv fritid-mötet den 2 april

Dokumentation från Aktiv fritid-mötet den 2 april

Aktiv fritid-mötet är ett dialogmöte med föreningslivet, tjänstepersoner från fritidsförvaltningen och fritidsnämndens politiker. Vi ses två gånger om året och diskuterar aktuella frågor utifrån ett givet tema.

Den första februari i år så publicerade Sveriges Radio en nyhet om att "Tjejer får mindre pengar för att idrotta". I nyheten tas Vallentuna upp som ett exempel på kommuner i länet där fördelningen av LOK-stödet från Riksidrottsförbundet mellan pojkar och flickor är sämre än genomsnittet. Enligt Riksidrottsförbundets siffror så står flickorna i Vallentuna endast för 1/3 del av det totala bidraget till föreningarna i Vallentuna.

Hur ser det egentligen ut i Vallentuna? Hur ser representationen av deltagare ut i föreningarna? Vad kan vi, föreningar och kommun, tillsammans göra för att alla ska ha lika möjligheter till en meningsfull fritid?

Den 2 april träffades 30 personer från föreningsliv, fritidsförvaltninge och fritidsnämnden och fick information och fick diskutera med varandra kring temat jämställdhet. 

Se dokumentation under respektive flik nedan.

Dokumentation från Aktiv fritid-mötet den 2 april 2019

Här hittar du presentationer och anteckningar från gruppdiskussionerna.

Annika Wegnebring

Idrott- och Ungdomsstrateg

Telefon: 08-587 851 69

E-post: annika.wegnebring@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats