Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Meningsfull fritid för alla - svara på enkät

Meningsfull fritid för alla - svara på enkät

Vad har fritiden för betydelse för dig? Vad bidrar till meningsfullhet och vad uppfattar du som viktigt?

Var med och forma Vallentuna kommuns strategi för meningsfull fritid genom att svara på enkäten här nedan.

En gemensam riktning i frågor som gäller fritid

Under hösten kommer fritidsnämnden i Vallentuna kommun ta fram en strategi för meningsfull fritid. Strategin syftar till att fungera som ett övergripande strategiskt styrdokument som beskriver nämndens gemensamma riktning i frågor som gäller fritid med särskilt fokus på motion och rörelse.

Genom en gemensam strategi vill vi skapa ett gemensamt synsätt på frågor om motion och rörelse. Vidare är målet att strategin ska ge struktur och möjlighet till ett bredare inflytande vid utveckling samt skapa förbättrad samverkan i frågor som rör motion och rörelse.

Tack på förhand!

En meningsfull fritid för alla!

Via länken nedan kommer du till enkäten.

Enkäten beräknas ta ca 5 minuter att besvara.

Till enkäten...

Föreningslivet framför Vallentuna kulturhus
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats