Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Enkät - Vad tycker du om motionsspår i Kårsta

Enkät - Vad tycker du om motionsspår i Kårsta?

Under våren har fritidsförvaltningen arrangerat dialogtillfällen med specifika grupper för att prata om frågan om utveckling av motionsspår i Kårsta. I denna enkät kommer dessa synpunkter presenteras och vi skulle nu vilja få ditt svar gällande hur väl de stämmer överens med vad du tycker.

Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har generellt ökat i hela Sverige de senaste åren, så även i Kårsta.

Nu utreds möjligheterna till att utveckla infrastrukturen för spontanrörelse i Kårsta. Specifikt finns ett uppdrag att ta fram förslag om etablering av motionsspår.

Det finns flera rapporter på att rörelse och motion bland unga tjejer minskar och att ohälsan ökar inom samma grupp. Därför letar vi särskilt efter lösningar som skulle kunna bidra till att vända denna trend.

Enkäten

Enkäten beräknas ta ca 10 minuter.

Sista dagen att svara på enkäten är 28 april.

Till enkäten

Bergsjöns badplats
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats