Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Föreningslivet och coronaviruset (Covid-19)

Föreningslivet och coronaviruset (Covid-19)

Torsdagen den 19 november så fattade folkhälsomyndigheten efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden i vår region.

Beslutet gäller till och med 13 december men kan komma att förlängas om folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna så bedömer.

För föreningsverksamheten i Vallentuna betyder det att:

 • All träning, tävling och föreningsverksamhet ska ställas in för ungdomar och vuxna över 15 år.
 • Yngre barns tränings-/gruppverksamhet kan fortsätta men med tydliga åtgärder för att kunna följa de allmänna råden. Föreningar ska fortsatt följa de förhållningsregler som är gemensamt framtagna för kommunens anläggningar.

Beslutet i sin helhet hittar du här.

Förhållningsregler i kommunens anläggningar

Förhållningsreglerna har tagits fram i syfte att minska eventuell smittspridning och följa de rekommendationer som finns.

De gemensamma förhållningsreglerna har fokus på att skapa utrymme, undvika trängsel och hålla den sociala distanseringen.

Här hittar du samlade dokument

Skridskoåkare på isen i ishallen

Skall vi fortsätta med föreningsverksamheten?

Vi rekommenderar att varje förening gör sin egen bedömning gällande om ni vill och kan fortsätta verksamheten eller inte. Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och varje enskilt beslut ska fattas utifrån det.

Från och med den 20 november gäller beslutet om skärpta allmänna råd i Stockholms län. I och med det så blir det svårt att bedriva föreningsverksamhet.

Från och med den 20 november uppmanas alla som vistas i Stockholms län att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Kan vår förening hjälpa till på något vis?

Många äldre som inte kan få stöd från anhöriga riskerar att känna sig isolerade och kan få svårt att få vardagen att fungera.

Vallentuna kommun vill gärna underlätta för våra äldre så gott vi kan. 

Kan ni tänka er att stötta våra äldre på något sätt?
Det kan handla om:

 • Sociala kontakter, kanske ett telefonsamtal
 • Ge information
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Handla mat eller medicin
 • Motivera till rörelse och alternativa aktiviteter

Hör av er till trygghets- och folkhälsosamordnare Therese Eriksson på e-post therese.eriksson@vallentuna.se med information om vilket stöd ni kan erbjuda och hur de äldre kommer i kontakt med er, så sammanställer vi det och informerar i kommunens kanaler.

Det är önskvärt att ni också själva kommunicerar ut vilket stöd ni kan erbjuda.

Finns det tips och råd för hur vi kan göra en bedömning?

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att göra en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Här kan ni läsa Folkhälsomyndighetens vägledning i sin helhet.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar.

Vilka är de allmänna råden?

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till verksamheten.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Från och med den 20 november gäller beslutet om skärpta allmänna råd i Stockholms län. 

Alla som vistas i Stockholms län uppnadas att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Finns det några särskilda råd till idrottsrörelsen?

Ja. I flera omgångar har Idrottsrörelsen fått specifika råd och rekommendationer. I och med de skärpta allmänna råden i Stockholms län som gäller från och med den 20 november så står det specifikt att.

 • Avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Här kan du läsa information gällande idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Vad skulle kunna vara en riskreducerande åtgärd?

 • Begränsa antalet deltagare
 • Se över förutsättningarna för verksamheten t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
 • Informera deltagarna om förutsättningarna för verksamheten
 • Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
 • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
 • Byta lokal för aktiviteten alternativt genomföra den utomhus

Vad gäller om vi avbokar våra tider i kommunens lokaler?

Fritidsförvaltningen kommer inte att debitera för sena avbokningar fram till 31 december. Beroende på utvecklingen framöver så kan den perioden komma att förlängas.

Mer information

Många aktörer har samlad information om Covid-19. Här finns flera relevanta. 

Tips på olika rörelseaktiviteter och hälsosamma recept

Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris.

Här kan du läsa om tips från Generation Pep.

Generation Pep

Barnhänder
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats