Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Föreningslivet och coronaviruset (Covid-19)

Föreningslivet och coronaviruset (Covid-19)

Föreningslivet är en positiv kraft i samhället, som i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

Då mycket i vår vardag nu har förändrats eller till och med satts på paus så kan föreningslivet vara just den plats i mångas liv som blir den trygga stabila punkten. Att träffas eller umgås, om än med förändrade förutsättningar, kan ge energi och kraft till att orka med vardagen när det svajar.

Kommunens rekommendation till föreningslivet är att anpassa sin verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver.

Det är viktigt att ni håller er uppdaterade gällande aktuella riktlinjer och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Beslut kan ändras från en dag till en annan så det är viktigt att ta del av informationen löpande och vara beredd att justera era beslut.

Ta även del av information och beslut från era riksorganisationer om något förändras som kan komma att påverka er verksamhet.

Förhållningsregler i kommunens anläggningar hösten 2020

Förhållningsreglerna har tagits fram i syfte att minska eventuell smittspridning och följa de rekommendationer som finns.

De gemensamma förhållningsreglerna har fokus på att skapa utrymme, undvika trängsel och hålla den sociala distanseringen.

Här hittar du samlade dokument

Skridskoåkare på isen i ishallen

Skall vi fortsätta med föreningsverksamheten?

Vi rekommenderar att varje förening gör sin egen bedömning gällande om ni vill och kan fortsätta verksamheten eller inte. Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och varje enskilt beslut ska fattas utifrån det.

Kan vår förening hjälpa till på något vis?

Många äldre som inte kan få stöd från anhöriga riskerar att känna sig isolerade och kan få svårt att få vardagen att fungera.

Vallentuna kommun vill gärna underlätta för våra äldre så gott vi kan. 

Kan ni tänka er att stötta våra äldre på något sätt?
Det kan handla om:

 • Sociala kontakter, kanske ett telefonsamtal
 • Ge information
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Handla mat eller medicin
 • Motivera till rörelse och alternativa aktiviteter

Hör av er till trygghets- och folkhälsosamordnare Therese Eriksson på e-post therese.eriksson@vallentuna.se med information om vilket stöd ni kan erbjuda och hur de äldre kommer i kontakt med er, så sammanställer vi det och informerar i kommunens kanaler.

Det är önskvärt att ni också själva kommunicerar ut vilket stöd ni kan erbjuda.

Hur många får vi vara vid våra sammankomster eller våra offentliga tillställningar?

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars). Läs mer här.

Finns det tips och råd för hur vi kan göra en bedömning?

I och med beslutet med att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar max får ha 50 deltagare så uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin information kring detta.

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att göra en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Här kan ni läsa Folkhälsomyndighetens vägledning i sin helhet.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar.

Vilka är de allmänna råden?

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till verksamheten.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Finns det några särskilda råd till idrottsrörelsen?

Ja. Den 2 april så kompletterade Folkhälsomyndigheten med ett förtydligande gällande råd till verksamhet inom Riksidrottsförbundet. 

Råd till verksamhet kopplat till Riksidrottsförbundet:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Från och med den 14 juni ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar.

Vad skulle kunna vara en riskreducerande åtgärd?

 • Begränsa antalet deltagare
 • Se över förutsättningarna för verksamheten t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
 • Informera deltagarna om förutsättningarna för verksamheten
 • Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
 • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
 • Byta lokal för aktiviteten alternativt genomföra den utomhus

Vad gäller om vi avbokar våra tider i kommunens lokaler?

Fritidsförvaltningen kommer inte att debitera för sena avbokningar fram till 31 december. Beroende på utvecklingen framöver så kan den perioden komma att förlängas.

Om vi ställer in aktiviteter så påverkar det vår förenings aktivitetsbidrag, vad säger fritidsförvaltningen om det?

Kommunen kommer att jämföra vårens aktivitetsbidragsansökningar mot motsvarande period föregående år för att identifiera eventuell minskning av aktivitet kopplat till Covid-19. Utifrån det kan vi se hur verksamheten ser ut ett normalt år och reglera eventuella bortfall under denna tidsperiod i bidragsstödet till föreningarna. 

här säger Riksidrottsförbundet till er föreningar som kan ansöka om LOK-stöd hos dem.

Mer information

Många aktörer har samlad information om Covid-19. Här finns flera relevanta. 

Tips på olika rörelseaktiviteter och hälsosamma recept

Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris.

Här kan du läsa om tips från Generation Pep.

Generation Pep

Barnhänder
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats