Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Framtidens rörelsemiljöer utvecklas på Snapptunafältet

Framtidens rörelsemiljöer utvecklas på Snapptunafältet

Två män som kastar frisbee

Vallentuna kommun investerar nio miljoner kronor på att utveckla och tillgängliggöra Snapptunafältet under tre års tid. Samtidigt startar projektet Riskful play som ska ge barn och unga större möjlighet att påverka hur framtidens rörelseytor ska se ut.

Våren 2020 startar äntligen utvecklingen av Snapptunafältet, den stora grönytan vid Ormsta station. Här ska en inbjudande allaktivitetsyta skapas som lockar till hälsa och rörelse för alla, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation.


– Utvecklingen av Snapptunafältet är en del av vår satsning på spontanidrott. Centrala Vallentuna växer och vi vill ge Vallentunaborna fler möjligheter till spontana fritidsaktiviteter i närheten av sin bostad. På Snapptunafältet ska du kunna idrotta, leka, spela eller bara vara med kompisar eller familjen, säger Lars Carlsson (C), ordförande i fritidsnämnden.


Exakt hur fältet ska utvecklas och vad som kommer att finnas där kommer fritidsförvaltningen att börja planera under våren, tillsammans med framför allt barn och ungdomar samt aktiv allmänhet.


– När vi har frågat ungdomar vad som är viktigast för en positiv fritid är det just fler möjligheter till spontan rörelse som många har önskat. Unga i dag vill vara fria att kunna sticka ut och röra sig när det passar dem. Därför är det så viktigt att de får vara med och bestämma, säger Lars Carlsson.

Miljöer som triggar leklust

För att ge barn och unga större möjligheter att påverka hur miljöerna på Snapptunafältet ska se ut har Vallentuna kommun tillsammans med föreningen Korpen Vallentuna initierat projektet "Riskful play".


Ambitionen är att skapa mer relevanta aktivitetsytor som bjuder in till mer leklust och inspiration till att röra sig genom att introducera nya former av rörelse genom att utgå från metoden riskful play, virtuell verklighet och gamification.


– Det är viktigt att göra skillnad på risk och fara. När du utsätts för scenarion som triggar leklust, nyfikenhet och riskanalys utvecklas dina motoriska förmågor och stärker dig i sin tur som individ. Dessa rörelseformer väcker nyfikenhet och stärker barn och ungas självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor, säger Ahmed Al-Breihi, projektledare Riskful play-projektet.


Detta är något som även får stöd i forskningen.


– Riskful play är ett mycket bra exempel på hur man genom samarbete kan ta tag i problemen med ohälsosamt låga nivåer av fysisk aktivitet. Projektet bygger bestående möjligheter till idrott och rörelse som tar tillvara kraften av magpirrande motiverande utmaningar för en varierad rörelsekompetens, säger forskaren Helena Tobiasson, PHD, Mälardalens högskola.


Riskful play stöds bland annat av Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet och Stockholmsidrotten som vill se hur framtidens rörelseytor kan utformas. Under projektet kommer metoder för aktiviteter och utformning av inspirerande aktivitetsmiljöer att tas fram och delas med av projektet.

Inleds med kickoff 24 januari

Utvecklingen av Snapptunafältet och framtidens rörelsemiljöer inleds med en kickoff 24 januari. I Kulturhuset föreläser professor Dean Kreillaars från University of Manitoba, Kanada, om rörelserikedom och hur vi kan tackla en av världens största utmaningar, fysisk inaktivitet. I Korpen Vallentunas lokaler finns möjlighet att träffa fritidsnämndens ordförande Lars Carlsson (C), projektgruppen för Riskful play, delta i olika workshopar och prova på aktiviteter som VR, virtual reality, och bolla idéer om hur Snapptunafältet ska utvecklas i framtiden.


– Det är roligt att vi äntligen kan börja utveckla Snapptunafältet. Det är extra roligt att vi gör det tillsammans med föreningslivet och att vi kommer arbeta väldigt aktivt med invånarnas inflytande. Vallentuna kommun är en plats och organisation som uppmuntrar mig och mina medarbetare att tänka nytt och att våga testa nya idéer. Vi har också ett modigt föreningsliv i kommunen som vågar kasta sig ut i det okända tillsammans med oss, säger Petri Peltonen, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningarna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats