Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Hälften av motionsspåret vid Össeby IP är belyst

Hälften av motionsspåret vid Össeby IP är belyst

Nu lyser det i ungefär hälften av motionsspåret vid Össeby IP, från start och 1,7 kilometer in på spåret. Enstaka lampor som fortfarande inte lyser på denna sträcka kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

Elljusspåret vid Össeby IP har varit strömlöst en längre tid på grund av skador efter stormen Alfrida. Felet var omfattande och krävde att såväl stolpar som stora delar av kablaget behövde bytas ut.

Hittills har reparatören lyckats åtgärda ungefär hälften av spårets belysning, från spårets start fram till 1,7 kilometer. Reparatören söker nu efter felet i resten av spåret och arbetar vidare för att åtgärda det.

Det finns enstaka lampor på den första sträckan som fortfarande inte lyser, eftersom det inte har varit möjligt att kontrollera lamporna när spåret har varit strömlöst. Att laga dessa lampor är nu en prioritet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats