Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Nu justerar vi namnet – Idrottens dag blir Naturens och Idrottens dag

Nu justerar vi namnet – Idrottens dag blir Naturens och Idrottens dag

Barn, ungdomar och vuxna som står på en löparbana tillsammans med olika sorters djur

I Vallentuna finns i stort sett en förening för alla. Genom ideella eldsjälar skapas en meningsfull fritid för många och tillsammans med andra bidrar föreningslivet till ett levande Vallentuna. Variationen i föreningslivet är berikande och ständigt vidgas denna mångfald. I syfte att tillgängliggöra föreningslivets stora bredd har Idrottens dag arrangerats varje sensommar sedan 2013. I år justeras namnet till Naturens och Idrottens dag.

Varje sensommar sedan 2013 har Vallentuna idrottsplats fyllts av föreningar och andra aktörer som visar upp vilka möjligheter till en aktiv fritid som finns i Vallentuna kommun. Dagen har kallats Idrottens dag och har haft ungefär 2500 besökare när vädret varit bra. 2019 justeras namnet till Naturens och Idrottens dag, för att än fler ska vilja visa upp vad som finns i Vallentuna, men också för att fler ska vilja besöka dagen.

- Detta gör vi för att lyfta upp den bredd av aktiviteter som finns i kommunen och för att fler föreningar ska känna sig inkluderade att delta, säger Annika Wegnebring som är samordnare för arrangemanget från fritidsförvaltningen.

Samling människor som står på en fotbollsplan

I Vallentuna kommun finns det idag över 130 föreningar. Förra året var 18 av dessa med och arrangerade Idrottens dag. Genom att justera namnet finns en förhoppning om att fler ska vilja delta, samt att fler besökare ska vilja komma. Exempel på föreningar som kanske inte funnit att Idrottens dag varit för dem är sportfiskeklubbar, friluftsföreningar, naturskyddsföreningar, scouter, hembygdsföreningar, trädgårdsföreningar och djurintresseföreningar.

- Idag är 22 föreningar anmälda till dagen och fler är på väg in. Målet är att vi har minst 35 föreningar representerade på plats vilket skulle bli ett rekord för arrangemanget, berättar Annika.

I Vallentuna finns möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv året runt. Här finns natursköna områden att besöka, en mängd friluftsaktiviteter att prova på och fantastiska naturupplevelser att upptäcka. Föreningslivet känner bäst till dessa möjligheter och fritidsförvaltningen hoppas att dessa vill visa upp detta den 24 augusti på Naturens och Idrottens dag.

Anmäl dig till Naturens och Idrottens dag

Vill du vara med och visa upp vilka fantastiska möjligheter det finns för invånarna i Vallentuna att ha en meningsfull fritid? Här finns information till dig som vill visa upp din verksamhet. 

Var med på Naturens och Idrottens dag

Idrottens dag
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats