Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Inbjudan till en kväll om förutsättningarna för friluftsliv i Vallentuna kommun

Inbjudan till en kväll om förutsättningarna för friluftsliv i Vallentuna kommun - 24 april

Tre kvinnor som sitter på en bänk och dricker kaffe

Vallentuna kommun har stora möjligheter för att ligga i framkant vad gäller friluftsliv. Vårt kultur- och natursköna läge så nära Stockholm gör att vi skulle kunna bli en regional knutpunkt för människor i hela länet som vill vistas i natur. Men vilka utmaningar har vi? Vad säger forskningen om idag och om framtiden? Vad ska bli nästa steg? Välkommen till en kväll om förutsättningarna för friluftsliv i Vallentuna kommun.

Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse som är individuell och skapar värde på olika sätt, för olika människor.

Under hösten 2018 har ett arbete gjorts för att kartlägga förutsättningar för människors möjlighet till friluftsliv i Vallentuna kommun. I denna kartläggning går att läsa om det utbud som finns i kommunen idag, om aktörer som arbetar med friluftsliv i Vallentuna kommun, vilken forskning som finns inom ämnet samt om behov och utmaningar Vallentuna kommun står inför.

Möte om friluftsliv onsdagen 24 april 17:30-19:30

För vem?

Representerar du en förening som på olika sätt använder natur i eran verksamhet? Är du en aktiv friluftslivsutövare och vill vara med i arbetet för att utveckla förutsättningarna för friluftsliv. Då är du mer än välkommen att delta på detta möte!

Upplägg?

17:30 Fika och introduktion

17:45 Presentation av Friluftslivskartläggning

18:45 Diskussion utifrån utvecklingsområdena:

  1. Information och Tillgänglighet
  2. Kommunikation och Marknadsföring
  3. Organisation och Ansvarsfördelning

19:30 Avslut

Plats?

Vi ses i Vallentuna kulturhus och bibliotek. 

Anmälan?

Anmäl dig genom att klicka här.

Vad är Friluftsliv?

Friluftsliv är ett brett fenomen. Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur och vad friluftsliv är och vad det omfattar varierar och väcker olika associationer för olika människor. Friluftslivsaktiviteter kan vara allt från promenader i närmaste skogsdunge till kajakpaddling i avlägsen fjällmiljö.

Friluftslivets relationer till verksamheter och begrepp som idrott, sport, utomhuspedagogik, naturvård, naturturism, motion, äventyr m.m. är under ständig omförhandling och ser olika ut för olika grupper. Till detta kan läggas
mer övergripande samhällsförändringar av betydelse för friluftslivets roll och framtid, som t.ex. tjänstenäringarnas ökade betydelse, den fortlöpande urbaniseringen, ekonomisk utveckling och förändrade attityder till natur och hälsa.

Gemensamt är emellertid naturen som en arena för friluftsliv och att allemansrätten är en grund för friluftsliv.

Natur för friluftsliv är både nära och långt borta, både påverkad och opåverkad av människan. Både staden med dess parker och grönstråk, skogen, odlingslandskapet, ängs- och hagmarker, vattnet, fornlämningsområden och andra kulturmiljöer är viktiga arenor för friluftsliv.
Definitionen av friluftsliv enligt Naturvårdsverket, som har det samordnande ansvaret för regeringens friluftspolitik, är:

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.

Redan här, i besvarandet av frågan vad friluftsliv är, blir det tydligt att många aktörer kan ansvara för verksamhet inom friluftsliv. Friluftsliv som bland annat folkhälsometod, turismnäring, pedagogisk verksamhet, kulturhistoria, motionsplattform och samhällsplaneringsområde är alla relevanta.

Kartläggning friluftsliv 2018

Under hösten 2018 har ett arbete gjorts för att kartlägga förutsättningar för människor möjlighet till friluftsliv i Vallentuna kommun. I denna kartläggning går att läsa om det utbud som finns i kommunen idag, om aktörer som arbetar med friluftsliv i Vallentuna, vilken forskning som finns inom ämnet samt om behov och utmaningar Vallentuna kommun står inför.

Kartläggning Friluftsliv 2018

Kartläggning Friluftsliv 2018
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats