Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Nu anläggs elljusspår i Kårsta

Nu anläggs elljusspår i Kårsta

Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de senaste åren, så även i Kårsta. Under 2021 utreddes frågan om ett elljusspår och utifrån förutsättningar kommer nu ett 1,4 km upplyst spår att anläggas strax norr om Bergsjön.

- Äntligen blir elljusspåret verklighet. Det här har vi arbetet för länge, säger Lars Carlsson (C), fritidsnämndens ordförande.

Elljusspåret kommer att ha modern miljöanpassad närvarostyrd belysning som tonas ned till en styrka av 20 procent av sin maxkapacitet när ingen rör sig i spåret. På det sättet sparas energi samt att störningen på natur- och djurlivet minskar.

Elljusspåret kommer att starta vid Bergsjöplan och gå längs med vägen öster om planen, vidare till stigen som leder till Bergsjöns badplats. Strax innan stigen kommer fram till sjön svänger elljusspåret av norr ut och går längs med åsen upp till Kårstavägen, där den svänger tillbaka till skolan och Bergsjöplan.

- Det kommer att bli ett tillgängligt spår för alla åldrar som möjliggör naturupplevelser och träning under hela året, fortsätter Lars Carlsson.

Förändringar i grundförslaget

På grund av den senaste tidens ökade priser på både material och drivmedel har det förslag på elljusspår som gick upp till kommunfullmäktige i november arbetats om.

- Jag är glad över att vi ändå fick till ett elljusspår och att spåret även möjliggör för en eventuell utveckling i framtiden när nya förutsättningar uppstår, avslutar Lars Carlsson.

 

Arbetet med anläggningen startar måndagen den 2 maj 2022.

Kartbilden nedan visar ungefärlig dragning av spåret. Viss anpassning på plats kommer göras.

Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats