Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Ny åldersgräns på fritidsgårdarna

Nytt uppdrag och ny åldersgräns på fritidsgårdar i Vallentuna

Två personer som sitter vid ett bord

I slutet av 2017 gav fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att se över fritidsgårdarnas arbete och roll vilket har mynnat ut i bland annat en ny uppdragsdefinition för fritidsgårdarna i Vallentuna.

Tillsammans med Mårten Roosvall, lärare vid fritidsledarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola, har fritidsledarna arbetat fram det nya uppdraget. I det arbetet har målgruppen definierats och som ett resultat av det ändrar vi nu åldersgränsen på Nova till 13-18 år.

 - Vi riktar nu verksamheten mer mot de yngre ungdomarna, säger Christoffer Hofverberg föreståndare på Nova.

Ungdomar är Vallentunas starkaste tillgång och vi strävar efter att skapa olika sammanhang för ungdomar att utvecklas och växas i. Fritidsgårdarna är arenor för en trygg, meningsfull, lustfylld och utvecklande fritid och det vi gör bygger på ungas frivillighet. Ett viktigt uppdrag är att stimulera till icke-formellt lärande genom aktivitet och social gemenskap. För att kunna uppnå det vi vill tror vi att en tydlighet i vilka vi vänder oss till är viktig.

- Unga som kommer till oss ska veta att de kommer till en trygg miljö. Där är bland annat ålderskriteriet viktigt. Ibland är det bra att blanda äldre ungdomar med yngre, men vi tror att vi kan nå målen med att skapa en bra grogrund för unga genom att fokusera mer på de yngre, berättar Christoffer och fortsätter:

 - På exempelvis nova har många äldre stannat kvar och vi vill nu öppna upp verksamheten för de yngre.

Arbetet med uppdraget har lett till en tydligare och mer sammanhållen bild över sättet att arbeta på. Fritidsledarna är där för att stötta ungdomarna och hjälpa dem hitta sin drivkraft; unga gör vuxna möjliggör.

Läs det nya uppdraget

Här kan du läsa det nya uppdraget i sin helhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats