Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Nya lokaler för fritidsgård i Vallentuna

Nya lokaler för fritidsgård i Vallentuna!

Det är mycket som händer med fritidsgårdarna i Vallentuna kommun. Under hösten fick fritidsgårdarna ett helt nytt uppdrag och den 12 december beslöt kommunfullmäktige att fritidsgårdsverksamheten i centrala Vallentuna flyttar till nya lokaler.

Fritidsgårdsverksamheten ska flytta från ca 1600 kvm till ca 700 kvm och det är ungdomar som ska forma hur de nya lokalerna ska se ut.

Ungdomar är Vallentunas starkaste tillgång och fritidsgården som plats och innehåll strävar efter att skapa olika sammanhang för ungdomar att utvecklas och växas i. Fritidsgårdarna är arenor för en trygg, meningsfull, lustfylld och utvecklande fritid och det vi gör bygger på ungas frivillighet. Ett viktigt uppdrag är att stimulera till icke-formellt lärande genom aktivitet och social gemenskap.

I början av december och tre veckor framåt kommer ungdomar som visat intresse för att skapa den nya fritidsgården träffa en arkitekt. Arkitekten har sedan till uppdrag att formulera ungdomarnas vilja till ett konkret förslag på utformning.

Ung i kommunen

Vallentunas ungdomar är kommunens starkaste tillgång och här skapas trygga miljöer och sammanhang för dig som ung att utvecklas och växa i. Vi vill att din delaktighet och vilja styr våra verksamheter och riktning.

Mer för dig som är ung i kommunen

Flicka
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats