Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Nytt bidrag för föreningars gemensamhetslokaler

Nytt bidrag för föreningars gemensamhetslokaler

Många ideella organisationer behöver lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet. Vallentuna kommuns särskilda bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser är till för att göra det möjligt för ideella organisationer att bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga, hälsosamma och säkra lokaler. Genom att ge ekonomiskt stöd vill kommunen också stödja mervärdet och mångfalden av det breda föreningslivet som finns i Vallentuna.

Ansök senast den 31 mars 2020

Bidraget, som innebär en engångsutbetalning vid varje beslut, kan sökas dels som ett extra driftsstöd och dels som ett bidrag för lokalinvesteringar som föreningen eller stiftelsen gör. Ansökan för varje år ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Bidraget beslutas om och delas ut av kommunstyrelsen i Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats