Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Organisationsförändring på fritidsförvaltningen

Organisationsförändring på fritidsförvaltningen

Sommaren är äntligen här och snart går vi på ledighet. Då det under våren har skett en organisationsförändring på fritidsförvaltningen vill vi innan ledigheten berätta om denna förändring.

Organisationsförändringen syftar till att stärka fritidsförvaltningens arbete med organiserad och spontan idrott, föreningslivet och ungas inflytande.

Vi har sett över våra olika roller på fritidsförvaltningen och utvecklat dessa. I samband med den processen så har vi även utvecklat vårt arbetssätt och skapat ett forum som vi kallar för föreningsservice. I det forumet så ses vi i våra olika roller och hanterar bland annat bidragsärenden, synliggör och bevakar föreningarnas behov och hanterar frågor som rör föreningsstöd, verksamhetsutveckling och lokal- och säsongsbokning.

Det här arbetssättet är nytt för oss men vi är eniga om att det kommer att vara positivt då vi skapar en vardaglig kunskapsöverföring mellan varandra och tillsammans kan driva utveckling av befintliga och nya verksamheter.

Vi har även rekryterat en ny medarbetare till förvaltningen och i slutet av april började Erik Lundqvist som förenings- och lokalsamordnare hos oss. Han kommer främst att arbeta med säsongsbokningar av våra anläggningar och lokaler samt frågor som rör föreningsbidrag.

Vi passar på att önska er alla en härlig sommar!

Fritidsförvaltningens organisation

Fritidsförvaltningens verksamhet är mångfacetterad och vänder sig till alla i kommunen. Under parollen "en meningsfull fritid för kommunens invånare" sköter vi bland annat idrottsplatser, fritidsgårdar, ishallar, motionsspår, gymnastiksalar, utegym och skatehall.

Fritidsförvaltningens organisation

Sommar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats