Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Showdansföreningen Flex startar projekt för att stärka medlemmarna

Showdansföreningen Flex startar projekt för att stärka medlemmarna

Showdansföreningen Flex startar under våren, tillsammans med Showdansskolan Flex, ett projekt för att stärka föreningens aktiva i deras självkänsla och mentala styrka.

Dansare

Projektet startar den 23 mars med en föreläsning för alla föreningens medlemmar och föräldrar. Föreläsningen leds av Maria Nilsson som driver bloggen och hemsidan Hjärnvilja och blir ett avstamp i det projekt som föreningen kommer att jobba med under hela våren.

Hjärnviljas syfte är att locka fram det bästa ur varje människa för att de själva och omvärlden ska få se vilken fantastisk energi och potential var och en av oss besitter.

Dansare

Projektet riktar sig i första hand till föreningens aktiva, men det är inte bara de som kommer involveras i projektet.

- Eftersom våra aktiva är barn och ungdomar så ser vi en styrka i att involvera föräldrarna. Vi anser att föräldrarna oftast tas förgivet men de är jätteviktiga att få med i detta projekt så att engagemanget sker på barnets villkor och inte föräldrarnas – det är en ganska smal gräns mellan att stötta och pressa, säger Cecilia Wollard som är föreningens ordförande.

Föreningen och dansskolan jobbar i verksamheten idag med att stötta alla barn och föräldrar så gott det går men känner att det behövs mer. Genom projektet hoppas de på att kunna lägga en grund som de sedan kan jobba vidare med.

- Vi upplever att många har svårt att prestera i situationer utanför den trygga danslokalen och känner att vi behöver hjälp med den biten i hur vi kan stärka våra aktiva. Att dansa är för oss ren glädje och om känslor som press och krav smyger sig in och tar över så blir det svårt att prestera och vi riskerar att tappa glädjen, säger Natasha Donner, Showdansskolan Flex.

Dansare

Efter föreläsningen kommer föräldrarna få möjlighet att ställa frågor till föredragshållaren via mail samt dialoger i mindre grupper.

Under våren fortsätter projektet tillsammans med föreningen, dansskolan, de aktiva och deras föräldrar. Då hoppas föreningen att fler har fått med sig verktyg och ett tankesätt som de kan använda sig av i verksamheten. I det arbetet så kommer de också jobba med faktorer såsom glädje och ork hos barnen.

Föreningar och register

Här till höger kan du hitta vilka föreningar som finns i Vallentuna samt kontaktuppgifter till dessa. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats