Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Snabba pengar - mer kultur för unga!

Snabba pengar - mer kultur för unga!

Ungdomar som spelar och sjunger på en scen

Vallentuna har fått ett nytt kulturbidrag som riktar sig till unga arrangörer mellan 15-25 år. Vallentuna kulturnämnd fattade beslut om bidraget Snabb peng den 9 april och redan nu är det möjligt att söka.

– Kulturbidraget skapar förutsättningar för ett aktivt och levande kulturliv i Vallentuna. Arrangemang av, med och för barn och unga är klart underrepresenterade när det gäller kulturstödet idag. Med den här satsningen är vår förhoppning att involvera fler unga att både arrangera och att själva utföra kulturaktiviteter, säger Charlotta Burlin, kultursekreterare på Vallentuna kommun.

Stöd till kulturverksamhet kan sökas av alla som vill arrangera ett offentligt program eller göra en kulturgärning för Vallentunabor. Tanken är att det nya bidraget ska ske genom en snabb handläggning där arrangören får besked kring pengar inom några veckor.

Vallentuna kulturnämnd har numera tre typer av kulturbidrag:

  • Garantibidrag till offentliga kulturprogram. Här kan man söka pengar för att ordna kulturella arrangemang för allmänheten. Kulturnämnden prioriterar arrangemang som är allsidigt och av god kvalitet, som når människor inom olika åldersgrupper och kommundelar och som är nyskapande.
  • Övrigt kulturstöd. Detta bidrag är till för speciella projekt som till exempel arkivforskning, bokutgivning, filminspelningar med mera.
  • Snabb peng – program för barn och unga. Unga mellan 15-25 år kan ansöka om bidrag till kulturella aktiviteter och projekt som är tillgängliga för allmänheten. Det kan handla om att göra en konstutställning, arrangera en konsert, skriva bok, ordna ett LAN eller något annat. Är man äldre än 25 år kan man också söka detta bidrag för att arrangera en aktivitet för barn och unga. Arrangörer 15-25 år prioriteras.

– Det är roligt att alla kulturbidrag har fått ett tillskott av pengar i år. Särskilt eftersom det tidigare inte har varit möjligt att ge bidrag till alla arrangemang där man har ansökt om stöd. Bidraget har mer än dubblerats! Nu finns möjlighet att skapa fler projekt och program av nya aktörer och det blir spännande att följa vad som växer fram av detta, säger Charlotta Burlin, kultursekreterare på Vallentuna kommun.

Upplysningar om kulturnämndens bidrag lämnas av Kulturförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Charlotta Burlin

Kultursekreterare

För frågor kring programutbud & bidrag:
Telefon: 08-587 853 30
E-post: kultur@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats