Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Arkivens dag: Gömt och glömt - vad kan skolan berätta?

Arkivens dag: Gömt och glömt - vad kan skolan berätta?

Varje år anordnas Arkivens dag. Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan kommunarkivet, bildarkivet och Folkrörelsearkivet. På temat gömt och glömt har de tre arkiven valt att lyfta vad skolan kan berätta om sådant som gömts och glömts.

Invigningen sker den 9 november kl. 14.00 på lokalhistoriska avdelningen i Vallentuna kulturhus. Invigningstalare: Bo Schylander och Leif Magnusson. Utställningen pågår till och med den 1 december 2019.

Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse.

Välkomna!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats