Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Undersökning Kårsta elljusspår pågår

Undersökning Kårsta elljusspår pågår

I början av november beslutade kommunfullmäktige om att investera i elljusspår i Kårsta och i och med det trappades arbetet upp med att utreda förutsättningarna på plats. Detta kan du nu se spår av i skogarna norr om Bergsjön där vi har börjat märka ut mätpunkter av olika slag. 

Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de senaste åren, så även i Kårsta. Under våren har fritidsförvaltningen utrett möjligheterna tillsammans med invånare i Kårsta.

Dialogen landade i ett förslag på en slinga som totalt skulle kunna bli 3 km långt, där 2 km går i skog och 1 km går genom samhället. Förslaget har en stor variation vad gäller underlag där både träspänger, stenmjöl, jord och asfalt föreslås användas. Förslaget går också genom flera naturtyper.

Utifrån samtalen med boende i Kårsta har det tydligt framkommit hur viktigt det är att spåret ska kunna användas av skolan och i förslaget är det nu just där spåret kommer börja. I och med uppdraget att arbeta i linje med Ung Livsstils-enkäten som visade på att stillasittandet och upplevt ohälsa bland unga tjejer är särskilt hög i Kårsta har målgruppen unga tjejer varit i fokus när olika lösningar tagits fram.

Skojsröjare

Undersökning pågår

Vi håller nu på att ta fram tillstånd, avtal och markutredningar för att möjliggöra anläggandet av elljusspåret.

- Det är kul att se hur utvecklingen går framåt och jag ser fram emot att äntligen få springa spåret, säger Lars Carlsson (C) ordförande i fritidsnämnden. 

Förhoppningen är att spåret ska börja byggas under sen vår 2022, men det bygger på att tillstånd beviljas och avtal med markägare upprättas.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats