Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Upplev historien på ett helt nytt sätt - på platsen där allt hände

Upplev historien på ett helt nytt sätt - på platsen där allt hände

I socknarna Markim och Orkesta finns en miljö som brukats av människor i minst fyra tusen år. Men vad har hänt här? Hur gick det till? Området är världsunikt och många berättelser finns att ta del och lära sig av. På ett helt nytt sätt, med hjälp av GPS-funktionen i din mobil, kan du nu uppleva historien som om du var där när det hände.

Genom ett pilotprojekt finns nu en ljudupplevelse som förstärks med filmer och text – allt direkt i mobilen. Med hjälp av hur du rör dig kommer berättelsen om vad som hände här innan du var här att träda fram. Den första platsen att testa detta på är vid Markim kyrka:

– Med hjälp av bland annat musik, texter och film målas berättelsen om hur kyrkan byggs, vad som fanns här innan och vilka människor som varit inblandade, berättar Isa Lindqvist kommunantikvarie och fortsätter:

– Även vår egen kändis Estrid Sigfastsdotter, en av 1000-talets mäktigaste kvinnor, är med på ett hörn.

För tillfället går det endast att uppleva historien på detta sätt på en plats i Vallentuna, men förhoppningen är att detta ska utvecklas till att bli ett inslag på flera platser i kommunen. Ett första steg är att ta in åsikter, tankar och förslag på förbättring.

Olika nivåer i berättandet förstärker helheten

Det är inte bara en ny ljudupplevelse som skapats. Nya skyltar har också placerats ut i landskapet. På åtta olika platser i Markim och Orkesta står de nya skyltarna. De utvalda platserna som ingår berör de stora och små sammanhangen i samhället, landskapets förändringar och människor under olika tider.

Dags för invigning

Den 20 oktober kl.15 är det dags för invigning då bland annat antikvarie Eleonor Åberg berättar om projektet. Därefter kåserar Pierre Nordahl kring hur tidens flykt burit med sig stora förändringar, men också om hur historien är närvarande hos oss idag. Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats