Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Utmana dig själv, samhället och den rådande alkoholnormen

Utmana dig själv, samhället och den rådande alkoholnormen

Med anledning av den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol och riskbruk så vill vi lyfta en förening där det är en självklarhet att ta ställning för ett nyktrare samhälle.

Vallentuna Scoutkår av NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund) har funnits i Vallentuna sedan 1955. Verksamheten är uppdelad i fem olika avdelningar, utefter hur gamla deltagarna är. Alla avdelningar har under terminerna möte en gång i veckan och som regel minst en hajk (övernattning) per termin.

"Alltid redo. Alltid nykter. Alltid mig själv."

Att vara scout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är att utmana sig själv, samhället och den rådande alkoholnormen.

- Det är väldigt enkelt egentligen. Att vara scout är att göra sitt bästa för att bli den bästa versionen av sig själv, säger Anki Bornholm, ordförande i föreningen, som har varit aktiv i Vallentuna Scoutkår av NSF sedan 1998.

Vallentuna Scoutkår har sin scoutlokal i Vargmötet, som ligger i sydvästra Vallentuna. Men då lokalen inte är optimal för scoutverksamhet så har kåren mest aktiviteter på andra platser. Skogen är den plats där scouterna trivs bäst och den är tyvärr väldigt svårtillgänglig i anslutning till scoutlokalen.

- Till Vallentuna Scoutkår av NSF är alla välkomna. Vi är nyktra förebilder och står för gemenskap, mångfald och solidaritet, säger Anki. Det är både kul och spännande att vara tillsammans med sina kompisar uppleva spännande äventyr och testa nya saker.

Personer som klättrar i en träställning

Här bygger kåren en portal till sin lägerplats, de kallar denna typ av arbete för pionjärarbete.

Vallentuna Scoutkår av NSF är en del av Scouterna och IOGT-NTO-rörelsen. Deras värderingar bygger på Scoutlagen och scoutlöftet samt IOGT-NTO-rörelsens grundsatser Demokrati, Solidaritet och Nykterhet.

Vad har Vallentuna Scoutkår av NSF för tips till andra föreningar?

- Vi tror att en nyckel är att vi som förening är tydliga med vart vi står! Det är ingen tveksamhet kring att vi står för ett öppet och demokratiskt samhälle där unga är med och bestämmer. Att vi ledare är goda förebilder och skapar en trygg miljö för barn att utvecklas i. Att säga att alkohol och droger inte hör hemma här känns för oss helt onödigt. Det är självklart. Punkt, avslutar Anki.

Repbro

Bilden kommer från ett läger på Vässarö. Kåren går ett trapperspår där de fick övervinna hinder och få kunskap om hur en fångade djur förr i tiden.

Trygga möten

Inom Scouterna så går alla ledare en utbildning som kallas för trygga möten.

Genom kursen utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur en kan förebygga övergrepp och hur en ska agera om en tror att någon far illa. Inom Scouterna är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Mötens webbkurs vart tredje år.

- För att vara scout - Det är att bry sig! Att bry sig om sig om andra och arbeta för en bättre värld och framtid, avrundar Anki.

Riskbrukets konsekvenser

Vecka 45 är det nationell uppmärksamhetsvecka om de konsekvenser som riskbruk av alkohol innebär. 9 av 10 vuxna svenskar dricker alkohol. De allra flesta dricker måttligt, men 17 procent av Sveriges befolkning i åldern 16- 84 år dricker så mycket att de riskerar att ta skada. I Sverige uppmärksammas därför under vecka 45 alkoholfrågan och dess konsekvenser av riskbruk ur ett folkhälsoperspektiv.

Läs mer...

En flicka som blickar ut över vattnet
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats