Scengruppen på Klubb Cosmos

Varannan tisdag ses Scengruppen på Klubb Cosmos. På våra träffar har vi lärarledda kulturaktiviteter, som vår dramapedagog Anette Fahlcrantz håller i.

Gruppen är för dig som är 13 år och uppåt och har en neuropsykiatrisk och/eller kognitiv funktionsvariation.

I scengruppen förbereder vi till exempel Vallentunas deltävling i Funkisfestivalen, vi utforskar skrivande och teater eller använder musik på olika sätt.

Program för Scengruppen

Våren 2021

Vi börjar vårterminen med att skriva och forma texter tillsammans med ungdomsbibliotekarie Anna Fogelberg som arbetar på Vallentuna Bibliotek. Texterna kommer vi sedan att redovisa på något sätt under våren.

Under vårterminen kommer vi bland annat att arbeta med animerad film och dans och rörelse.

Vill du ha mer information?

Kontakta vår dramapedagog Anette Fahlcrantz på tfn 08-587 856 97 eller mejla anette.fahlcrantz@vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats