Hjälpmedel:

Gymnasiet får utmärkelse

Vallentuna gymnasium har i februari 2013 fått Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"!

Det är en utmärkelse för skolor som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor samt att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden. Utmärkelsen gäller i tre år och kan sedan förlängas genom en förnyad ansökan.

Logga Skola för hållbar utveckling

Sidan uppdaterad den 13 mars 2013