Totalförsvarsövning TFÖ2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Det är en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Ett deltagande i övningen är ett sätt att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Tillsammans försvarar vi Sverige

Vallentuna kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen övas bland annat hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. I övningen prövas hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

I arbetet utvecklar vi central, regional och lokal samverkan. Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige.

Film

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats