Krishantering

Stöd vid en kris

I kommunens krisorganisation ingår en så kallad POSOM-funktion för samordning av det psykiska och sociala omhändertagandet vid händelser då behovet är större än normalt vid till exempel kris- och katastrofsituationer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats