Försäkringar

Vallentuna kommuns försäkringsskydd omfattar olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring som hanteras av SRF (Stockholmsregionens Försäkring AB) och ERV Försäkringsaktiebolag.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller framförallt för skolbarn och förskolebarn under skoltid/verksamhetstider, men även för vissa andra grupper, bland annat vissa personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Tjänstereseförsäkring

Gäller för för skolbarn vid skolresa och för kommunanställda vid tjänsteresa.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats