Information vid en kris

När en kris inträffar ska den som är närmast ansvarig och berörd hantera krisen. Den organisation som har ansvar för något under normala förhållanden har ansvar även vid en kris. Kommunikation är en central del i det ansvaret. Du kan alltså söka information om en händelse i kanaler som den organisation som hanterar krisen normalt använder.

Strömavbrott, störningar i olika kommunikationer eller utslagna it-system kan göra att de informations- och nyhetsflöden som du är van vid i vardagen slutar att fungera. Tänk på att vid sådana situationer är radiosändningar mycket säkrare att lyssna på än strömmad radio i telefonen eller datorn.

Vill du vara säker på att alltid kunna lyssna på radio – se till att du alltid har fräscha batterier till en radio eller fundera på att till och med skaffa en radio som kan laddas med solceller eller med vev.

Viktigt meddelande till allmänheten –VMA

Med hjälp av varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) kan stora grupper av människor bli varnade och få information i samband med olyckor eller händelser som kan utgöra fara eller orsaka allvarliga störningar i samhället.

VMA-systemet utgörs av meddelande i radio och TV, som också kan kompletteras med ett utomhuslarm, av många känt som "Hesa Fredrik".

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda i minst två minuter. När faran är över ljuder en 30–40 sekunder lång signal som betyder just "faran över".

Information sänds ut i:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhusstänga dörrar, fönster och om möjligt slå av ventilationen
  • lyssna på radio (P4) eller se på TV eller Text-TV för att få information
  • du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se

VMA testas fyra gånger per år

Det är bra att känna till att larmet testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Sveriges Radios lokalkanal P4

Om något allvarligt händer så kan du få information från Sveriges Radios lokalkanal, P4, i det område du befinner dig. Du kan hitta din lokala P4-kanal via www.sr.se, Sveriges Radios app i mobilen, du kan lyssna på en vanlig radio eller en radio som drivs av batteri, vev eller solceller. 

Radiokanalen P4 är landets beredskapskanal. Den har i uppdrag att förmedla information från våra myndigheter vid kriser, stora olyckor och i värsta fall vid krig. Idag sänds till exempel de flesta VMA - viktigt meddelande till allmänheten - i Sveriges Radio P4. Du kan också ta emot det som notiser i Sveriges Radios app i din mobiltelefon.

Om det blir en ökad risk för krig i Sverige kan regeringen besluta om höjd beredskap. Information om det och vad du ska göra får du genom Sveriges Radio P4 och TV.

Krisinformation.se

Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller sociala medier för information vid allvarliga händelser. Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga aktörer som till exempel frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.

Ring 113 13 för att få eller lämna information

Informationsnumret 113 13 är ett nationellt nummer dit du kan ringa för att få eller lämna information om allvarliga olyckor eller kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier eller stora trafikolyckor. Vid en akut händelse där någon är i fara ska du dock ringa 112.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Andra uppgiftslämnare kan vara länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Det är SOS Alarm som sköter tjänsten och den togs fram på uppdrag av regeringen.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats