Stöd vid en kris

  • Ring 112 om du behöver skydd och stöd omedelbart.
  • Ring 114 14 om det är mindre akut och du vill prata med polis.
  • Ring 113 13 om du vill få information eller har frågor vid pågående kriser eller allvarliga olyckor.
  • Ring 1177 Vårdguiden om du är sjuk och behöver sjukvårdsrådgivning. 1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt.

Kvinnojour och mansjour

Kvinnojouren erbjuder stödåtgärder & skyddat boende, ger samtalsstöd och råd och kan även följa med som stödpersoner vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. Här hittar du även information om manscentrum.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats