Brottförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggandet rådet utgörs av ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna. Rådets syfte är att skapa en gemensam problembild och inriktning av arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i Vallentuna.

Rådets uppgift är att inventera problem och resurser, initiera, stödja och samordna brottsförebyggande aktiviteter samt ansvara för och följa upp vidtagna åtgärder. 

Lokala brottsförebyggande rådet består av:

 • Victor Kilén, Kommundirektör
 • Anna Holm, Samhällsbyggnadschef
 • Emelie Hallin, Stabschef
 • Henrik Lennermark, Utbildningschef
 • David Gyllenstråle, tf Socialchef
 • Henrik Thureson, Kulturchef
 • Petri Peltonen, Fritidschef
 • Henrik Kelfve, Kommunikationschef
 • Stefan Dahlgren, Kommunpolis, Lokalpolisområde Täby
 • Markus Gustavsson, Enhetschef, Storstockholms brandförsvarsförbund
 • Fredrik Sandell, Säkerhetssamordnare
 • Therese Eriksson, Trygghets- och folkhälsosamordnare
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats