Vallentunas riktning

Den 13 mars 2018 fattade kommunfullmäktige i Vallentuna beslut om en ny riktning för kommunen. Det innebär att man lagt en ny grund som ska vara vägledande för kommunens nya vision och nya översiktsplan samt för styrningen av hela kommunens organisation. 

Strategiskt läge

Förutsättningarna för Vallentuna att bli en attraktiv kommun är enorma, för både människor och företag. Den nya riktningen handlar om att Vallentuna inte längre ligger i periferin – vi ligger i centrum mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda. Det innebär samtidigt att Vallentuna ska ha modet att gå före.

I riktningen slås det fast att Vallentuna ska utnyttja det strategiska läget mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner.

Skapa mötesplatser - attrahera talanger

Grunden för utveckling är mötet mellan människor och förmågan att attrahera talanger, kompetens, nytänkande och investeringar. Att skapa mötesplatser är därför en av utgångspunkterna när Vallentuna tänker framtid.

När vi får till Roslagsbanans förlängning till Arlanda kommer hela världen vara Vallentunas granne. Samtidigt kommer regionens universitet att vara tillgängliga för boende i Vallentuna. Därmed öppnas möjligheten att bygga studentbostäder vilket också bidrar till vår ambition att locka nytänkande och talanger till kommunen.

Vallentuna ska växa, men växa rätt – hållbart, långsiktigt och attraktivt

Stockholmsregionen växer och påverkas starkt av megatrenderna globalisering, urbanisering och digitalisering. Vallentuna har starka natur och kulturvärden som ska värnas. Samtidigt har länets näst största kommun till ytan goda förutsättningar att skapa urbana miljöer och att förtäta i kollektivtrafiknära lägen. Genom den nya riktningen behöver Vallentuna inte kompromissa mellan stad och land – här ska vi erbjuda både och. Det finns stor potential vad gäller både infrastruktur och företagsetableringar, men också nya bostäder.

Vallentunas nya riktning i punktform:

  • Centralt läge i regionen
  • Arlandas betydelse
  • Bevara hela Vallentunas olika styrkor
  • Locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar
  • Kommunal service i toppklass
  • Mod att gå före
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats