Val 2018

Den 9 september är det allmänna val i Sverige. Det innebär att det är val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Från och med den 22 augusti kan du förtidsrösta.

Genom att rösta får du möjlighet att påverka vilka som ska styra i riksdagen, kommunen och landstinget de kommande fyra åren. Efter valresultatet fördelas mandat och antal ledamöter för varje politiskt parti.   

Du får ditt röstkort i brevlådan

Alla som får rösta kommer att få hem ett röstkort i sin brevlåda några veckor innan valet. På kortet står det i vilka val du får rösta, vilket valdistrikt du tillhör och i vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Vanliga frågor och svar

Var ligger min vallokal?

Det är i den vallokal i det valdistrikt (del av en kommun) du är folkbokförd 30 dagar före valdagen, som du får rösta i på valdagen. 

Titta på ditt röstkort

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta om du vill rösta på valdagen. Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och legitimation till vallokalen!

Vallokalernas öppettider

Vallokalerna i Vallentuna kommun är öppna 08.00–20.00 på valdagen den 9 september. 

Här hittar du länkar till vallokalerna på kartan

 1. Vallentuna Västra Vallokal: Ekebyskolan Matsalen
 2. Markim-Orkesta-Frösunda Vallokal: Gustav Vasaskolan, matsalen
 3. Hammarbacken Norr Vallokal: Hammarbacksskolan: Matsalen (delas med 4.)
 4. Hammarbacken Söder Vallokal: Hammarbacksskolans Matsalen (delas med 3.)
 5. Ormsta Norr Vallokal: Vallentuna Teatern : Traversen (caféet bredvid Vallentuna teatern)
 6. Vallentuna Nordöstra Vallokal: Hjälmstaskolan: Aulan
 7. Norrgården-Sörgården Vallokal: Väsbygårdens samlingssal
 8. Vallentuna Centrum Vallokal: Vallentunasalen
 9. Ormsta Söder Vallokal: Vallentuna Teatern: Vallentuna teatern
 10. Lovisedal Vallokal: Lovisedalsskolan: idrottshall (delas med 13)
 11. Karlberg Vallokal: Karlbergsskolan: Matsalen
 12. Vada-Angarn-Össeby Vallokal: Karbyskolan Matsalen
 13. Bällsta Söder Vallokal: Lovisedalsskolan: Idrottshall (delas med 10)
 14. Bällsta Väster Vallokal: Bällstabergsskolan: Hemkunskapssalen
  (vid huvudentré)
 15. Vallentuna Sydöstra Vallokal:Bällstabergsskolan: Caféet (vid huvudentré)
 16. Garn Vallokal: Karbyskolan, Musiksalen
 17. Kårsta Vallokal: Kårstaskolan: Matsalen

Var kan jag förtidsrösta?

Du kan du gå till vilken lokal för förtidsröstning du vill i Sverige, oavsett var du bor. Förtidsröstningsperioden pågår fram till valdagen 9 september.

Under perioden 22 augusti - 9 september har Vallentuna kommun följande öppettider för förtidsröstning:

Gustav Vasaskolan:

 • Onsdag den 29/8 kl 15.00-19.00
 • Torsdag den 6/9 kl 15.00-19.00

Karby bibliotek:

 • Måndag den 27/8 kl 15.00-19.00
 • Tisdag den 4/9 kl 15.00-19.00

Kårsta bibliotek:

 • Tisdagen den 28/8 kl 15.00-19.00
 • Måndag den 3/9 Kl 15.00-19.00

Vallentuna bibliotek (kulturhuset):

 • 22/8 till den 2/9 kl 12.00-16.00
 • 3/9 till den 7/9 kl 12.00-18.00
 • Lör den 8/9 kl 12.00-16.00
 • Valdagen (söndagen den 9/9) kl 08.00-20.00

Får jag rösta?

För att få rösta i valet till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

För att få rösta i valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är folkbokförd i kommunen eller länet.
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Vilka kan jag rösta på?

På Valmyndighetes webbplats finns information om vilka partier som har registrerat sina partibeteckningar.

Registrerade partibeteckningar

Hur gör jag om jag har behov av bud?

Man kan rösta med bud om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Exempelvis kan boende på institutioner (Korallen, Väsbygården, VårdBo, Augustendal och Stångberga) som inte får hjälp av egna bud, anlita de kommunala buden.
För bokning av kommunalt bud kontakta valkansliet. Tfn: 08-587 861 99.
De kommunala buden kommer att vara tillgänglig för bokning på vardagar mellan 8:30-16:00 under förtidsröstningen samt under hela valdagen.

Kommunala bud kommer även finnas på plats för att ta emot budröster på följande platser:

 • Korallen, Foajen, måndag 3 september Kl 10-11
 • Stångberga, Samlingssalen, måndag 3 september Kl 13-14
 • Augustendal, Samlingssalen, tisdag 4 september Kl 10-11
 • Vårdbo, Samlingssalen, tisdag 4 september Kl 13-14

Hur röstar jag om jag befinner mig utomlands?

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på valmyndighetens webbplats:

Rösta från utlandet

Id-handling och röstkort

För att få rösta bör du ta med ditt röstkort. Det underlättar för de som tar emot din röst. Du behöver också kunna styrka din identitet med en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling. Om du är känd för röstmottagaren så kan denne intyga att du är du.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna på följande platser:

 • Kommunhuset
 • Förtidsröstningslokalen i kulturhuset

Utlämning av dublettröstkort ska vara möjlig i kommunhuset måndag-fredag 08.00-16.00, samt under valdagen och i förtidsröstningslokalen i kulturhuset under den tid då lokalen är öppen. 

Vilka arbetar med valet?

Valmyndigheten

Den centrala valmyndigheten har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val och folkomröstningar samt informera om möjlighet att rösta.

På valmyndighetens webbplats finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på 24 olika språk.

Valnämnden

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valnämnden i Vallentuna kommun ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val och att valet genomförs korrekt.

Valkansliet

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Vallentuna kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats