Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Dialog om Träffpunkten

Dialog om Träffpunkten

I det tidigare förslaget till nya kommunplan som ska upp i kommunfullmäktige den 17 juni föreslog politiken att integrera den centrala Träffpunkten med Nova – Ungdomens hus samt i Kulturhuset.

Politikens inriktning är att de vill erbjuda kommunens seniorer ett utvecklat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Förslaget innebar att Träffpunkten även skulle bli en del av fritidsförvaltningen.

Nu väljer Alliansen att lyfta ut det förslaget från kommunplanen för att tillsammans med berörda föreningar och besökare på Träffpunkten ha en dialog om verksamhetens utveckling.

Nytt beslut kommer istället att fattas under hösten 2019.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats