Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Dialog om Träffpunkten

Dialog om Träffpunkten

Som en del av Träffpunktens utveckling föreslog Alliansen i början av sommaren att integrera den centrala Träffpunkten med Vallentunas nya fritidsgård, i de nya lokalerna på Gymnasievägen 5. Förslaget sköts därefter fram då Alliansen valde att bjuda in till dialog. Nu bjuds därför ett tiotal föreningar in som idag samarbetar med Träffpunkten till dialogmöte den 10 september.

Det var i den första versionen av Kommunplan 2020-2022 som Alliansen föreslog att Träffpunkten skulle flyttas över från socialförvaltningen till fritidsförvaltningen, samt att verksamheten på Allévägen 10 skulle byta lokal till Vallentunas nya fritidsgård på Gymnasievägen 5. Anledningen var att skapa en mötesplats där yngre och äldre invånare kan mötas, men också att erbjuda Träffpunktens besökare en större lokal för fler aktiviteter.

– Vi vill erbjuda kommunens daglediga ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter och ser samtidigt en god potential genom att skapa en gemensam mötesplats för yngre och äldre invånare. Men först vill vi höra vad föreningarna har för åsikter. Efter det får politiken ta ställning, säger Petri Peltonen, chef för fritidsförvaltningen.

Socialförvaltningen har tillsammans med fritidsförvaltningen bjudit in de föreningar som i dag har ett samarbete med Träffpunkten till ett dialogmöte. På mötet medverkar Torbjörn Einarsson (C) ordförande för socialnämnden, Lars Carlsson (C) ordförande för fritidsnämnden samt tjänstemän från socialförvaltningen och fritidsförvaltningen.

– Träffpunkten är en väldigt uppskattad verksamhet och det fortsätter att komma in önskemål om nya aktiviteter som inte är genomförbara i verksamhetens nuvarande lokal. Genom dialogmötet kan föreningarna berätta vad de ser för för-och nackdelar med en eventuell flytt, berättar David Gyllenstråle, chef för socialförvaltningen.

Efter dialogmötet formuleras ett förslag som socialnämnden får ta ställning till. Godkänns förslaget går det vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats