Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Johanna Harling blir kommunikations- och kontaktcenterchef

Johanna Harling blir kommunikations- och kontaktcenterchef

Johanna Harling ansvarar sedan tidigare för kommunens kontaktcenter – som i mötet med kunden får inblick i vad som ökar kvalitén på det vi som kommun levererar. Som chef för kontaktcenter är det viktigt att kunna förenkla processer ur kundens perspektiv, där en del i det är att länka kundens behov till hela kommunens samlade kunskap. Det är en kunskap som blir till nytta när kontaktcenter och kommunikationsavdelningen knyts ihop till en ny avdelning.

- Johanna Harling kommer med resultatfokus och engagemang att leda kommunikations- och kontaktcenteravdelningen. Johanna har med sig goda erfarenheter av att driva utveckling, bland annat som tf. kvalitetschef. Johanna har en målmedvetenhet i att skapa en verksamhet av hög kvalitet och bidra till att Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för såväl invånare som företag och föreningar. Jag ser också stora fördelar i form av synergier och samarbeten genom den nya organisationen, säger Annika Hellberg, kommundirektör.

Kommunikation och kontaktcenter är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare, företag och föreningar en god service och bidra till att höja kvaliteten i våra verksamheter.

- Kopplingen mot kundfokus kommer absolut att stärkas genom vår nya avdelning. Förståelsen för vilka vi finns till för är en viktig nyckel i en politiskt styrd organisation. Genom detta skapar vi möjligheter för att ytterligare höja kvalitén, marknadsföra och utveckla Vallentuna samt tillmötesgå ett servicebehov internt och externt, säger Johanna Harling, kommunikations- och kontaktcenterchef.

Vi ser kontinuerligt på vad som kan göras bättre. Genom att koppla samman de som varje dag möter invånares behov i kontaktcenter med de som planerar och genomför vår externa kommunikation skapar vi bättre förutsättningar att bidra till att Vallentuna blir den bästa kommunen att bo och leva i. Ett Vallentuna där människor och idéer växer.

Kommunikations- och kontaktcenterchef

Johanna Harling

E-post
johanna.harling@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 59

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats