Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Med anledning av Vallentuna 4Hs beslut att avveckla visningsverksamheten

Med anledning av Vallentuna 4Hs beslut att avveckla visningsverksamheten

I måndags, den 26 november träffades Vallentuna kommun och representant från Vallentuna 4H. Där meddelande föreningen att de 2019 kommer avveckla visningsverksamheten i Ekebyladan.

Vallentuna 4H-gård och Vallentuna kommun har sedan sommaren 2017 haft tät kontakt angående situation på gården. Ekonomin och skicket på gården är och har varit ansträngt.

Under 2017 fick gården oförberedda veterinärkostnader och fick då, efter veterinärens bedömning, också avliva flera djur. Detta belastade föreningens ekonomi hårt. Det har också behövts flera renoveringar av burar, stängsel och byggnader på gården, vilket också betytt höjd ekonomisk belastning. Föreningens bedömning är att ersättningsnivån för 2019 skulle behöva vara mellan 650 000 – 1 000 000 kr.

I kommunplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 12 november 2018 har samtliga förvaltningar fått besparingskrav och i fritidsnämndens budget finns inte utrymme för att finansiera Vallentuna 4Hs ökade ekonomiska behov.

Med bakgrunden av att verksamheten under flera år har haft det tufft, både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt, och att Vallentuna kommun inte har möjlighet att finansiera det ökade ekonomiska behovet, beslutade föreningen att de nu kommer avveckla visningsverksamheten på gården.

Stöd av kommunen

Från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2018 har det funnits ett avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna 4H-klubb. Avtalet gällde 4H-klubbens drift av visningsgården med djur och verksamhet. För uppdraget fick Vallentuna 4H 140 000 kr om året, en summa föreningen idag bedömer inte räcker till.

Vallentuna kommun har sedan hösten 2017 stöttat föreningen i arbetet med driften och underhållet utöver vad det dåvarande avtalet föreskrev. Föreningens ekonomiska stöd under 2018 är 450 000 kr, vilket är 310 000 kr mer än vad som var reglerat i avtalet.  Vallentuna kommuns intention och förhoppning har hela tiden varit att 4H-gårdens visningsverksamhet skulle finnas kvar.

Vad som kommer hända nu

De jämtgetter, hästar och kaniner som finns på visningsgården idag är föreningen ansvarig för. Det är upp till verksamheten vad de ska göra med djuren. Under ett möte uppgav de att djuren kommer få nya hem på andra 4H-gårdar.

Det är också upp till föreningen att fatta beslut om huruvida föreningen ska fortsätta vara verksam.

Vad marken kommer användas till finns det inga andra planer för i nuläget.

Vallentuna kommun fortsätter dialogen med 4H. Idag finns ingen intention än att fastigheten ska bevaras.

Vallentuna 4H-visningsgård

Visningsverksamheten i Ekebyladan drivs av en 4H-klubb som är en förening. Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet och på gården finns lantbruksdjur såsom Gotlandskaniner, Jämtgetter och Värmlandsfår. Vallentuna 4H startades på 70-talet och har sedan 1977 bedrivit verksamhet i Ekebyladan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats