Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Mer välfärd, sänkt skatt och starkare ekonomi

Mer välfärd, sänkt skatt och starkare ekonomi

Igår, 7 juni, fattade kommunfullmäktige i Vallentuna beslut om den så kallade kommunplanen, som utgör verksamhetsplan och budget för 2022. Beslutet innebär fortsatta satsningar, sänkt skatt med 10 öre och en långsiktigt stabil ekonomi. De goda ekonomiska förutsättningarna och reformutrymmet har skapats genom att långsiktigt hushålla med resurserna, prioritera det viktiga och att öka effektiviteten. Samtidigt har skatteintäkterna stärkts genom ett bra näringslivsklimat och en politik för arbete före bidrag.

– Genom att ha långsiktig kontroll över såväl kostnader som intäkter har vi skapat en mycket stark ekonomisk situation, samtidigt som kvaliteten i våra verksamheter ökar väsentligt. Vårt beslut innebär satsningar på den kommunala servicen, en fortsatt betongstark ekonomi samtidigt som vi låter invånarna behålla mer av deras lön, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

– Möjligheterna för näringsliv, föreningsliv och invånare att växa förbättras bland annat genom att förstärka föreningsstöd, friluftsliv, gång- och cykelvägar, vandringsled vid Vallentunasjön, elljusspår i Kårsta och spontanidrott. Vi gör också en satsning på Upplev Vallentuna, som möjliggör att fler företag synliggörs för att stärka Vallentunas besöksnäring, säger gruppledare Björn Furugren Beselin (C).

– Vi fortsätter att prioritera barn och utbildning, vilket bland annat möjliggör mindre barngrupper. I ramen för 2022 ryms också en budgethöjning för vuxenutbildningen. Vi genomför också en satsning på elevhälsan. Ett treårigt projekt ska bidra till god psykisk hälsa för unga och förbättra skolresultaten, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ylva Mozis (L).

– Äldreomsorgen får ett stort tillskott som bland annat ska gå till förbättrad hemtjänst. Vi avsätter särskilda medel för att sätta guldkant på tillvaron för äldre inom särskilda boenden. Inom omsorgsverksamheten satsar vi även på förebyggande arbete för att motverka missbruk, ohälsa och våld i nära relationer, säger gruppledare Michel Louis (KD).

Vallentuna kommun arbetar för att uppnå högst kvalitet utifrån den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna. Budgeten innehåller satsningar med fokus på verksamheter med hög kvalitet och samtidigt kostnadseffektiv verksamhet och låg skatt. Skatten sänks med 10 öre från 2022.

För med information:

Parisa Liljestrand (M), parisa.liljestrand@vallentuna.se, 070-742 28 16
Björn Furugren Beselin (C), b_furugren@hotmail.com, 070-718 81 79
Ylva Mozis (L), ylva.mozis@vallentuna.se, 072-700 05 51
Michel Louis (KD), michel.louis@vallentuna.se, 070-733 07 36

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats