Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Novas nya lokal blir en mötesplats också för seniorer

Politiken bjuder in till dialog om Träffpunkten

Två personer som är ute och går

Foto: Ninnie Schröder

I det tidigare förslaget till nya kommunplan som ska upp i kommunfullmäktige den 17 juni föreslog politiken att fritidsförvaltningen ska ta över verksamheten Träffpunkten från socialförvaltningen. Nu väljer Alliansen att lyfta ut det förslaget från kommunplanen för att tillsammans med berörda föreningar och besökare på Träffpunkten ha en dialog om verksamhetens utveckling.

Politikens inriktning är att inleda ett arbete med att integrera den centrala Träffpunkten med Nova – Ungdomens hus samt i Kulturhuset. Anledningen är att de vill erbjuda kommunens seniorer ett utvecklat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Därför tänker man att Träffpunkten borde bli en del av fritidsförvaltningen.

– Vi vill utveckla Träffpunkten eftersom det är viktiga samlingsplatser för många seniorer och andra daglediga i kommunen. Genom att fritidsförvaltningen tar över verksamheten blir det naturligt att fler fritids- och kulturaktiviteter skapas för Träffpunktens målgrupper, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande.

Då fritidsförvaltningen väntas ta över Träffpunkten finns det redan planer på att integrera den centrala Träffpunkten med en annan verksamhet som har en yngre målgrupp, nämligen Nova – Ungdomens hus. Tanken är att skapa en mötesplats över generationsgränser.

– Det vore helt fantastiskt om Vallentuna kunde skapa en mötesplats där yngre och äldre kommuninvånare får möjlighet att träffas en stund varje dag. Det ökar både kunskap och förståelse om varandras perspektiv. Vi har sett att sådana här mötesplatser fungerar i andra kommuner och vi ser även frivilliga organisationer som startar mötesplatser med ungdomar och seniorer som målgrupp. Det här skulle ligga helt rätt i tiden, säger Petri Peltonen, chef för fritidsförvaltningen.

Tanken är att Träffpunkten som i dag ligger på Allévägen 10 ska flytta över till Novas nya lokal på Gymnasievägen 5. De kommer, om förslaget går igenom i fullmäktige, att få nyttja lokalen under dagtid medan ungdomarna kommer på eftermiddagen och kvällen.

Om förslaget till kommunplan går igenom kommunfullmäktige gäller beslutet från och med 1 januari 2020. I samband med detta kommer Träffpunkten i Kårsta fortsätta i befintliga lokaler.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats