Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Novas nya lokal blir en mötesplats också för seniorer

Novas nya lokal blir en mötesplats också för seniorer

Foto: Ninnie Schröder

I den nya kommunplanen som ska upp i kommunfullmäktige den 17 juni finns förslaget att fritidsförvaltningen tar över verksamheten Träffpunkten från socialförvaltningen. I samband med detta inleds även ett arbete med att integrera den centrala Träffpunkten med Nova – Ungdomens hus samt i Kulturhuset.

Den politiska ledningen vill erbjuda kommunens seniorer ett utvecklat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Därför väljer man att föreslå att Träffpunkten blir en del av fritidsförvaltningen.

– Vi vill utveckla Träffpunkten eftersom det är viktiga samlingsplatser för många seniorer och andra daglediga i kommunen. Genom att fritidsförvaltningen tar över verksamheten blir det naturligt att fler fritids- och kulturaktiviteter skapas för Träffpunktens målgrupper, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande.

Då fritidsförvaltningen väntas ta över Träffpunkten finns det redan planer på att integrera den centrala Träffpunkten med en annan verksamhet som har en yngre målgrupp, nämligen Nova – Ungdomens hus. Tanken är att skapa en mötesplats över generationsgränser.

– Det vore helt fantastiskt om Vallentuna kunde skapa en mötesplats där yngre och äldre kommuninvånare får möjlighet att träffas en stund varje dag. Det ökar både kunskap och förståelse om varandras perspektiv. Vi har sett att sådana här mötesplatser fungerar i andra kommuner och vi ser även frivilliga organisationer som startar mötesplatser med ungdomar och seniorer som målgrupp. Det här skulle ligga helt rätt i tiden, säger Petri Peltonen, chef för fritidsförvaltningen.

Tanken är att Träffpunkten som i dag ligger på Allévägen 10 ska flytta över till Novas nya lokal på Gymnasievägen 5. De kommer, om förslaget går igenom i fullmäktige, att få nyttja lokalen under dagtid medan ungdomarna kommer på eftermiddagen och kvällen.

Om förslaget till kommunplan går igenom kommunfullmäktige gäller beslutet från och med 1 januari 2020. I samband med detta kommer Träffpunkten i Kårsta fortsätta i befintliga lokaler.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats