Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Ny tobakslag 1 juli 2019

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft som medför ett skärpt rökförbud. Den nya lagen innebär att tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs, nya bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning samt ett utökat rökförbud. Rökförbudet omfattar i den nya lagen fler platser och fler produkter än tidigare.

Vad omfattas av det nya rökförbudet?

Rökfria miljöer i det nya rökförbudet omfattar till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer till rökfria lokaler, hållplatser för inrikes kollektivtrafik, lekplatser som allmänheten har tillträde till och inhägnade platser avsedda för idrottsutövning. Produkter som omfattas av den nya tobakslagen är fler än vanliga tobaksprodukter. Elektroniska cigaretter, örtprodukter och produkter som till användningssättet motsvarar rökning, men inte innehåller tobak, blir också förbjudna att röka inom de rökfria miljöerna.

Varför skärps rökförbudet?

Det finns flera anledningar till att rökförbudet skärps. Det ökar till exempel möjligheten för de som är överkänsliga för rök att vistas på allmänna platser och gör det även lättare för de som har slutat eller vill sluta röka. Det bidrar också till att minska risken för sjukdomar som kan orsakas av tobak samt att avnormalisera rökning, vilket minskar risken för att barn och unga börjar röka.

Vem ser till att reglerna följs?

Den som ansvarar för lokalen eller platsen är också ansvarig för att avvisa personer som röker. Kommunen har tillsynsansvar och följer upp att de som är ansvariga följer reglerna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats