Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Anslag: kungörelse bygglov 29 december 2022

Anslag: kungörelse bygglov 29 december 2022

Vallentuna kommun har beviljat marklov för våtmarkspark med vattendamm och bygglov för uppförande av murar på fastigheten VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:163, med diarienummer SHBG 2022–000867.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet hos kommunens Kontaktcenter, Kulturhuset.

Uppge ärendets diarienummer.

Sista dag för eventuella synpunkter är fyra veckor från det att
beslutet kungjordes.

Besöksadress: Kulturhuset, Allévägen 1
E-post: kommun@vallentuna.se

Eventuella synpunkter skickas till: bygglov@vallentuna.se eller Vallentuna kommun, bygglovsavdelningen, 186 86 Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats