Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse – en ansökan om förhandsbesked

Kungörelse – en ansökan om förhandsbesked

Vallentuna kommun handlägger en ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av vattenreservoar och tryckstegsstation på fastigheten BACKA 9:1, med diarienummer SHBG 2019-000272.

Sökande är: Roslagsvatten AB

Om du vill lämna synpunkter

Berörda grannar har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Ansökan med tillhörande ritningar finns nedan.

Du kan även ta del av handlingarna i ärendet hos kommunens Kontaktcenter, Kulturhuset, Allévägen 1. Uppge ärendets diarienummer.

Vill du lämna eventuella synpunkter måste du göra det skriftligt senast 2019-06-21 till:

E-post: bygglov@vallentuna.se

Postadress:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna 

Märk ärendet med diarienummer SHBG 2019-000272.

Fastighetsägare förutsätts meddela hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats