Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Möjlighet till yttrande om planerad returpark på fastigheten Vallentuna-Åby 1:94

Möjlighet till yttrande om planerad returpark på fastigheten Vallentuna-Åby 1:94

SÖRAB har lämnat in en anmälan om att anlägga en returpark på en del av fastigheten Vallentuna-Åby 1:94. Den tänkta placeringen är bredvid St1:s bensinstation, norr om Angarnsvägen.

Den planerade verksamheten är enligt miljölagstiftningen en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig. Innan bygg- och miljötillsynsnämnden fattar beslut utifrån miljölagstiftningen ska de som berörs ha möjlighet att yttra sig. Frågan om bygglov har hanterats utifrån bygglovslagstiftningen i ett tidigare ärende.

Längre ned på sidan hittar du de anmälningshandlingar som kommit in. De grannar som berörs har fått information skickade till sig om möjligheten till yttrande.

Har du frågor om hur returparken är planerad att se ut och fungera kan du höra av dig till SÖRAB på telefon 08-505 804 00 eller e-post info@sorab.se.

Har du frågor om lagstiftning och hur ärendehanteringen går till kan du höra av dig till kommunens miljöavdelning på miljo@vallentuna.se eller ringa kommunens kontaktcenter på telefon 08-587 850 00.

Läs mer om den planerade returparken 

Läs mer om returparker på SÖRABs webbplats

 

Om du vill lämna synpunkter

Yttranden ska ha kommit in skriftligt senast den 20 juni. Skicka helst ditt yttrande per mejl, till e-post miljo@vallentuna.se.

Du kan också skicka yttrandet per post till 

Postadress:

Vallentuna kommun
Miljöavdelningen
186 86 Vallentuna

 

Anmälningshandlingar

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats