Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Anslagstavla, officiell / Anslag / Kungörelse: Utställning avfallsplan 2021-2032

Kungörelse: Utställning Avfallsplan 2021-3032

Vallentuna kommun ställer ut ny Avfallsplan 2021-2032.

Avfallsplanen är ett styrdokument för avfallshanteringen i hela kommunen. Vallentuna kommun har gemensamt med SÖRAB-kommunerna (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby) tagit fram ett förslag till avfallsplan för perioden 2021-2032 där syftet är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan, minimera avfallsmängderna, främja hållbara val, göra giftfria kretslopp och ha rätt sorterat avfall. Avfallsplanen 2021-2032 har tydligt fokus på cirkulär ekonomi och föreslår fem målområden, system efter behov, avfall förebyggs, material cirkulerar, matavfall och skräp och nedskräpning.

Mer information finns tillgängliga i Vallentuna Kulturhus och via nedan länkar
Utställning Avfallsplan 2021-2032 på Vallentunas webbplats
Avfallsplan 2021-2032 på Sörabs webbplats

Mer information finns på Vallentuna kommuns webbplats www.vallentuna.se under Avfall och återvinning samt på SÖRAB:s webbplats www.sorab.se under hushåll. Avfallsplanen finns även att ta del av fysiskt på Vallentuna kulturhus, Allévägen 1.

Utställningen sker den 3 februari–8 mars 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen vid något av nedanstående tillvägagångssätt och märks med "Avfallsplan 2021-2032 Dnr KS 2019.334". Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 8 mars 2020.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats