Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Dialog och påverkan / Inkomna frågor / Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Inom detaljplanelagt område är det är det förbjudet att elda trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar. Anledningen är att röken från elden lätt sprider sig till och stör dina grannar.

Trädgårdsavfall är dessutom en resurs som antingen kan komposteras och bli till ny jord eller flisas och bli till ny energi.

Kostnadsfri hämtning

I ditt avfallsabonnemang ingår kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år. För att beställa hämtning kontaktar du Ragn-sells kommunpartner AB som ansvarar för avfallshämtningen i Vallentuna. Trädgårdsavfall kan även komposteras eller lämnas på någon av återvinningscentralerna Hagby eller Löt.

Om du vill ansöka om dispens från eldningsförbudet gör du det med blanketten "Ansökan om dispens från eldningsförbud" som finns att hämta på länken nedan.

Eget ansvar utanför detaljplan

Utanför detaljplanelagt område får trädgårdsavfall eldas så länge det inte medför olägenheter för människors hälsa eller miljö. Det är viktigt att du tar hänsyn till vindriktning och väderlek.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats