Hur underhålls gatubelysningen i Vallentuna?

Kommunen har avtal med Söderhamns El, som står för drift och underhåll av belysningen i Vallentuna.

Entreprenören går igenom hela kommunens anläggning för belysning vid en så kallad rondering, då all trasig belysning åtgärdas. Rondering genomförs två gånger per år under perioderna januari-februari samt augusti-september.

Utöver de här ronderingarna ska entreprenören åtgärda felanmäld trasig belysning enligt en prioriteringsordning. Läs mer om gatubelysning under info om Vallentunas gatubelysning nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats