Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Dialog och påverkan / Inkomna frågor / Hur och när lagas trasig belysning?

Hur och när lagas trasig belysning?

I Vallentuna kontrolleras belysningen av entreprenören två gånger om året, höst och vår. Ambitionen är att höstens kontroll ska ske redan i september då det börjar bli mörkare om kvällarna. Under 2018 skedde dock kontrollen först i november.

Entreprenören åtgärdar förstås även felanmälda lampor vid andra tider på året. Lampor som lagas skyndsamt är hela serier av trasiga lampor, gång- och cykelvägar samt vid skolor.

På sidan om gator kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med belysning. Där finns även en länk till felanmälan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats