När sopas gator och torg?

Det är ett säkert vårtecken – sandsopningen av våra gator. I år har det dessutom påbörjats en vecka tidigare.

Vägarna sopas två gånger

Sandsopningen sker i två steg, en grovsopning och sedan en finsopning. De två momenten utförs vanligtvis samma dag. Senast sista april ska alla gator vara sopade.

Torget sopas i början av april

Från första april kommer torgytorna i centrum att börja sopas. Detta sker också i två steg, under vecka 14 grovsopas ytorna och under vecka 15 tas den finare sanden upp.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats