Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Dialog och påverkan / Inkomna frågor / Vaccination av covid-19 i Vallentuna

Vaccination av covid-19 i Vallentuna

Det första vaccinet mot covid-19 har godkänts. Söndag 27 december inleddes den omfattande vaccinationen mot covid-19 i Stockholms län. I Vallentuna inleddes vaccinationen på våra särskilda boenden för äldre i början av januari 2021, och medarbetare inom kommunal vård och omsorg i februari.

Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring vaccination samt länkar till sidor för mer information. Hittar du inte svar på din fråga? Besök 1177.se eller ring 1177. 

Vem erbjuds vaccination?

Vaccination mot covid-19 kommer att erbjudas personer som är 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I nuläget erbjuds inte vaccin till gravida och barn och ungdomar under 18 år men det kan komma att förändras längre fram, när kunskapen om vaccinet är större. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Vaccinationen är kostnadsfri för alla.

När kommer jag att erbjudas vaccination?

Vaccineringshastigheten styrs av av hur många doser som de olika vaccintillverkarna hinner producera och leverera till de olika regionerna. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen i Stockholmsregionen. På svt.se kan du följa utvecklingen av vaccinering mot coronaviruset. 

De grupper som först får vaccinerbjudandet är de som har störst nytta av vaccinationen. I Vallentuna har alla som tackat ja till vaccin på kommunens särskilda boenden för äldre blivit vaccinerade med de två doser som krävs. Vaccineringen av vårdpersonal pågår och intresset för att vaccinera sig är stort. För personal inom hälso- och sjukvård ges vaccinationserbjudandet från arbetsgivaren. Personer med hemtjänst (utom de med enbart serviceinsatser eller trygghetslarm), ingår också i den första vaccinationsomgången, liksom personer som bor ihop med dem som har hemtjänst. Erbjudande om vaccin ges till hemtjänstkunder med omsorgsinsatser (ej enbart serviceinsatser eller trygghetslarm) via ansvarig hemtjänstutförare. 

Det finns ännu inget vaccin tillgängligt på vårdcentralerna för att kunna påbörja vaccineringen för hemtjänstkunder. Den 2 februari fastställde Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin inte ska ges till personer över 65 år. Det har påverkat och försenat vaccination i Region Stockholm. Detta betyder att Region Stockholm nu arbetar med att ordna vaccin för prioriterade riskgrupper från Pfizer.

I nästa fas kommer vaccination erbjudas till personer som är:

  • 65 år eller äldre
  • som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans
  • som genomgått benmärgs- eller organtransplantation, som behandlas med dialys och personer som bor tillsammans med någon som får det.
  • personal inom vård och omsorg och arbetar nära de som får vård

Den nationella målsättningen är att kunna erbjuda alla över 18 år vaccin under första halvåret av 2021.

Vill du veta mer om i vilken ordning erbjudande om vaccination kommer gå ut kan du läsa mer på vårdgivarguidens webbsida. 

Kan jag boka vaccination nu?

Det går för närvarande inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering. Det gäller både för allmänheten, för personer i riskgrupp och för de som bor på ett särskilt boende där vaccination ännu inte inletts. Tillgången till vaccin är fortfarande begränsad.

Vill du veta mer om hur vaccinationen av covid-19 kommer att gå till finns information på 1177.se. 

Varning för bedrägerier!

Det har förekommit bedrägerier där personer ringer och utger sig för att vara från en myndighet eller vårdcentral och där de ber att man ska logga in på 1177.se med bankID eller kortnummer för vaccinationsbokning. Vallentuna kommun, Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter vänder sig inte till någon med uppmaningar om att logga in med bankID eller ange kortnummer. Skulle du få en sådan förfrågan ska du inte logga in någonstans eller lämna ifrån dig uppgifter om dig själv eller dina konton.

polisens webbplats finns mer information om telefonbedrägerier och hur du skyddar dig. 

Vem har ansvaret för vaccineringen?

Det övergripande ansvaret för vaccineringen har regionen och tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler. Vi inom kommunen stöttar upp vaccineringen av boende på våra särskilda boenden för äldre tillsammans med läkarorganisationen. Ansvaret för vaccineringen av kunder med hemtjänstinsatser ligger på vårdcentralerna. Vallentuna kommun samverkar med vårdcentralerna för att underlätta kontakter med hemtjänstkunder.

Behöver jag fortsätta följa råd och restriktioner även när vaccinationen startat?

Alla i samhället kommer att behöva fortsätta följa de gällande allmänna råd och restriktioner som finns under tiden som vaccinationen pågår.

Vad gäller efter att man vaccinerat sig?

Fortsätt att skydda dig och andra. Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats